Członkostwo zwyczajne

,,Członkami Zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłaszają swój akces do Stowarzyszenia a z uwagi na swoje wysokie walory etyczno-moralne i zawodowe zostają przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia." - Statut, Rozdział III, pkt. 2

Wypełnij deklarację

 

Członkostwo wspierające

,,Członkiem wspierającym może bć osoba fizyczna osoba prawna, lub instytucja, która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia. Członek wspierający poza osobą fizyczną może działać wyłącznie przez pełnomocnika. " - Statut, Rozdział III, pkt. 8

Wypełnij deklarację

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834