Wzmocnienie zdrowia psychicznego

,,Wzmocnienie zdrowia psychicznego”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach od maja do końca października 2017r. realizuje dla osób narażonych lub z różnych względów  zagrożonych zaburzeniami depresyjnymi, (zwłaszcza osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, w tym chorymi psychicznie lub osobami z różnych względów zależnymi np. osobami starszymi wymagającymi stałej opieki), narażonych na stany kryzysu psychicznego lub utratę równowagi psychicznej, a w związku z tym utratę zdrowia psychicznego projekt pod tytułem: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego”.
Obszar oddziaływania projektu obejmuje powiaty gliwicki i rybnicki.

W ramach projektu ,,Wzmocnienie zdrowia psychicznego” trwają warsztaty dzięki, którym chcemy zwiększyć wiedzę i umiejętności uczestników projektu w dziedzinie radzenia sobie ze stresem długotrwałym. Przewidziane są również dwa wyjazdy edukacyjno – integracyjne, ich zadaniem jest zbliżenie i poznanie się rodzin/ opiekunów prawnych/ osób z najbliższego otoczenie osoby niepełnosprawnej/ zależnej, by mogli wymienić się doświadczeniem, spostrzeżeniami, podzielić się problemami i ich rozwiązaniami.

 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Bożena Niemczynowicz
Specjalista ds. promocji

Zobacz inne informacje:

Dziękujemy firmie Marco
Kilometry dla Hospicjum
Piknik z Hospicjum
,,Pokonując przeszkody”.
Dziękujemy za darowiznę!
Trwa tydzień dla Hospicjum
Wzmocnienie zdrowia psychicznego
Wybierz książki, wrzuć pieniążki – pomóż spełniać dziecięce marzenia

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834