,,Pokonując przeszkody”.

W sobotę, 10 czerwca br. miała miejsce wycieczka z udziałem osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach projektu „Pokonując przeszkody”.
Dzięki realizacji projektu udało nam się wskazać, że turystyka i rekreacja dla osób niepełnosprawnych stanowią ważne elementy rehabilitacji, gdyż zwiększają ogólną sprawność oraz wydolność organizmu, przy jednoczesnej poprawie stanu psychicznego; wzmacniają morale, wpływają na polepszenie samopoczucia, pomagają w przywróceniu wiary we własne siły i możliwości; doprowadzają do wypracowania równowagi emocjonalnej, co wiąże się z zauważalnym wzrostem wartości i sensu życia oraz poczucia człowieczeństwa bez względu na posiadane ograniczenia czy dysfunkcje wynikające z niepełnosprawności.
Problem niepełnosprawności dotyka również osoby z bezpośredniego otoczenia osób niepełnosprawnych, których cała uwaga jest skierowana na sprawowanie opieki i zaspakajanie potrzeb osoby niepełnosprawnej. W efekcie podobnie jak ich podopieczni i oni sami potrzebują pomocy.

Turystyka rozwija także osobowość człowieka, dostarcza konkretnych wiadomości np. dzięki zwiedzaniu zabytków, przede wszystkim poznaniu piękna Krakowa ( bo tam gościli uczestnicy projektu) poznawaniu innych miejsc - historii pobliskich miejscowości. Sprawia to, że osoba niepełnosprawna czy jej rodzic lub opiekun prawny nie ograniczą się tylko do ścian swojego mieszkania i ławek w pobliskim parku, mają bowiem większą świadomość otoczenia, co sprawia, że będą bardziej pewni siebie.

Turystyka pozwala człowiekowi na zmianę środowiska nie tylko w wymiarze przestrzennym, ale także społecznym, gdyż umożliwia realizowanie pragnienia poznawania innych ludzi i uczy funkcjonowania w grupie społecznej co dla osób niepełnosprawnych jest niezwykle istotne.
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Zobacz inne informacje:

Dziękujemy firmie Marco
Kilometry dla Hospicjum
Piknik z Hospicjum
,,Pokonując przeszkody”.
Dziękujemy za darowiznę!
Trwa tydzień dla Hospicjum
Wzmocnienie zdrowia psychicznego
Wybierz książki, wrzuć pieniążki – pomóż spełniać dziecięce marzenia

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834