Piknik z Hospicjum

W dniu 24 czerwca br. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach zrealizowało projekt pt. ,,Piknik z Hospicjum”. Celem naszego działania była przede wszystkim integracja mieszkańców Gliwic poprzez wspólne działania kulturalno-artystyczne. Przestrzeń Piknikowa doskonale służyła prezentacji lokalnych młodych talentów i artystów oraz stowarzyszeń kulturalno-artystycznych, które zaangażowały do swych działań uczestników imprezy. Drugi cel jaki nam przyświecał to krzewienie kultury i sztuki, a realizowany był on poprzez warsztaty artystyczne dla dzieci z obszarów plastyki i muzyki. Następny cel to potrzeba wskazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu, z naciskiem na aktywne i twórcze formy oraz proponowania pozytywnych wzorców społecznych związanych z samorozwojem, pracą nad sobą i zdobywaniem nowych umiejętności. Piknik to idealne miejscem do spotkań gliwiczan, nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się, prezentacji swoich umiejętności, talentów i pomysłów. Nasza oferta skierowana była do: rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Nasz projekt nie wykluczał żadnej z grup (w tym niepełnosprawnych), a każdy mieszkaniec miasta był jego potencjalnym odbiorcą. Projekt wniósł ze sobą również wartość dodaną, w związku z udziałem w nim mieszkańców w charakterze wolontariuszy, co stanowi wkład osobowy do projektu.
Piknik został zwieńczony koncertem zespołu MYSLOVITZ.
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

Zobacz inne informacje:

Dziękujemy firmie Marco
Kilometry dla Hospicjum
Piknik z Hospicjum
,,Pokonując przeszkody”.
Dziękujemy za darowiznę!
Trwa tydzień dla Hospicjum
Wzmocnienie zdrowia psychicznego
Wybierz książki, wrzuć pieniążki – pomóż spełniać dziecięce marzenia

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834