• Artur Pakosz - Prezes Zarządu
 • Elżbieta Bańka - Puto - V-ce Prezes Zarządu
 • Leszek Strzelecki - V-ce Prezes Zarządu
 • Jadwiga Farenholz - Skarbnik
 • Jolanta Wawrzynek - Sekretarz
 • Jakub Piątkowski - Członek Zarządu
 • Bożena Niemczynowicz - Członek Zarządu
Pobierz statut

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" zostało zawiązane w 1990 roku. Początkowo celem Stowarzyszenia był remont budynku stanowiącego przyszły dom hospicyjny, a następnie organizacja zakładu opieki zdrowotnej. Dziś działania Stowarzyszenia skupiają się na:

 • ochronie i promocji zdrowia
 • wspieraniu opieki medycznej dla osób ciężko i przewlekle chorych
 • wsparciu osób terminalnie chorych oraz ich bliskich
 • wspieranie osób po stracie bliskich na skutek choroby długoterminowej
 • promocji i organizacji wolontariatu

Działania Stowarzyszenia są możliwe zarówno dzięki wsparciu rzeczowemu oraz finansowemu darczyńców. Stowarzyszenie przeprowadza akcje mające na celu zbiórkę środków na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia- Kwestę Pierwszolistopadową. Jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może ubiegać się o pozyskanie 1 % podatku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach

ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice
e-mail: stowarzyszenie@hospicjum.gliwice.pl

ING Bank Śląski I O/Gliwice
Nr konta:22 1050 1285 1000 0002 0211 5374

KRS: 0000001834
REGON: 272883276
NIP: 631-21-99-262

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834