Aby zostać objętym opieką Hospicjum chory nie musi zgłosić się do nas osobiście, wystarczy, że zrobi to ktoś z jego rodziny lub znajomych.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

  1. Skierowanie do objęcia opieką hospicyjną

  2. Dowód osobisty chorego

  3. Karta zdrowia (chip)

  4. Potwierdzenie ubezpieczenia

  5. Kserokopia dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia

Warunkiem objęcia opieką  przez Hospicjum Miłosierdzia Bożego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

NFZ kontraktuje opiekę pacjentów z rozpoznaniami:

ICD – 10 JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DO LECZENIA

C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
B20-B24 Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
I42-I43 Kardiomopatie
J96 Niewydolność oddechowa niekwalifikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe IV – V stopnia

 


Opieka świadczona w Hospicjum jest:

bezpłatna sprawowana cała dobę, 7 dni w tygodniu

oferowana wszystkim chorym bez względu na przekonania religijne
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834