Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów sp. zo.o. fundatorem urządzenia Bifipro.

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Zagospodarowania Odpadów sp. zo.o. za ufundowanie urządzenia Bifipro. Jest to sprzęt, który montuje się na stałe w budynku…

Podaruj 1%

Gorąco prosimy o wsparcie Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach. Państwa 1% podatku to 100% ulgi w cierpieniu. Załączniki Hospicjum spot…

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 6/2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dla zadania pt.: „Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul.…

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Pytania do ogłoszenia nr 6/2021

Pytania do ogłoszenia nr 6/2021 o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania pt.: „Rozbudowa i Przebudowa Budynków…

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Ogłoszenie nr 6/2021 o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych

Ogłoszenie nr 6/2021 o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania pt.: „Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia…

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Postępowanie nr 2/2021 na świadczenie usług zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pt.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach – ETAP IV”

Postępowanie nr 2/2021 na świadczenie usług zastępstwa inwestycyjnego dla zadania pt.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy…

Protokół z zebrania komisji przetargowej nr zadania 8/2020

Załączniki protokol-nr.8 (159 kB)

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Ogłoszenie postępowania nr 8/2020 na wybór Wykonawcy prac budowlanych

Ogłoszenie postępowania nr 8/2020 na wybór Wykonawcy prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum…

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Pytania do postępowania nr 7/2020

Pytania do postępowania nr 7/2020 na wybór Wykonawcy prac budowlanych wykonywanych w ramach  zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia…

Pytanie nr 1 do postępowania nr 7/2020

Pytanie nr 1 do postępowania nr 7/2020 na wybór Wykonawcy prac budowlanych wykonywanych w ramach  zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa…

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Ogłoszenie postępowania nr 7/2020

Ogłoszenie postępowania nr 7/2020 na wybór Wykonawcy prac budowlanych wykonywanych w ramach  zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia…

kalendarz hospicjum w Gliwicach

Kalendarze hospicyjne dostępne!

Zapraszamy do zakupu Kalendarza Hospicyjnego w edycji na rok 2021. Dzięki uprzejmości o. Piotra, proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża, Kalendarz Hospicyjny można…

puszka kwestarska

Internetowa Kwesta Pierwszolistopadowa

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych darczyńców informujemy, że tradycyjną kwestę zastępujemy zbiórką internetową pod adresem zrzutka.pl/hospicjumgliwice Całkowity dochód…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Uchwała Zamawiającego o wyborze Wykonawcy w postępowaniu nr 4/2020

Uchwała Zamawiającego o wyborze Wykonawcy w postępowaniu nr 4/2020 ,, Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul.…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nr 4/2020

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nr 4/2020 ,, Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. Daszyńskiego …

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie nr 3 do postępowania nr 4/2020

Ogłoszenie nr 3 do postępowania nr 4/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Pytanie nr 4 do postępowania nr 4/2020

Pytanie nr 4 do postępowania nr 4/2020 dla zadania„Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Pytanie nr 1, 2 i 3 do postępowania nr 4/2020

Pytanie nr 1, 2 i 3 do postępowania nr 4/2020 dla zadania „Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie nr 2 do postępowania nr 4/2020

Ogłoszenie nr 2 do postępowania nr 4/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie nr 1 do postępowania nr 4/2020

Ogłoszenie nr 1 do postępowania nr 4/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków…

Wizualizacja Hospicjum po rozbudowie

Ogłoszenie postępowania nr 4/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum

Ogłoszenie postępowania nr 4/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 1/2020

Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 1/2020 dla zadania o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 2/2020

Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 2/2020 w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. Działając na mocy…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Protokół z otwarcia ofert w Postępowaniu Nr 2/2020

Protokół z otwarcia ofert w Postępowaniu Nr 2/2020 w przedmiocie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Protokół z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2020

Protokół z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2020 ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Zapytanie nr 2/2020 – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach ogłasza postępowanie w przedmiocie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego o nazwie…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie Zamawiającego do postępowania nr 1/2020

Ogłoszenie Zamawiającego do postępowania nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Pytania 5 -10 do postępowania nr 1/2020

Pytanie nr 5 do postępowania nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Pytanie nr 4 do postępowania nr 1/2020

Pytanie nr 4 do postępowania nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Pytania nr 2 i 3 do postępowania nr 1/2020

Pytania nr 2 i 3 do postępowania nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.:…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Pytanie nr 1 do postępowania nr 1/2020

Pytanie nr 1 do postępowania nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie o postępowaniu nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków…

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu 1/2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu 1/2019 dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul.…

Protokół z zebrania komisji Przetargowej

Pobierz plik protokołu w formacie PDF – kliknij

Ogłoszenie o postępowaniu nr 1/2019 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap Ib (POZ)

Ogłoszenie o postępowaniu nr 1/2019 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia…

Serdecznie dziękujemy!

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach składa serdeczne podziękowania oraz wyraża ogromną wdzięczność dla Fundacji Habitat for Humanity Poland za…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 3/2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania nr 3/2018 w przedmiocie wyboru Wykonawcy dla zadania o nazwie: ,,Rozbudowa i Przebudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Zapytanie nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych….

,,Zapytanie nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Rozbudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Zapytanie 1 do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych…

,,Zapytanie do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Rozbudowa i przebudowa…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych

Ogłoszenie o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 2/2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 2/2018 dla zadania o nazwie ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul.…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie wyników z Zebrania Komisji Przetargowej dla zadania: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Hospicjum

Ogłoszenie wyników z Zebrania Komisji Przetargowej dla zadania: Rozbudowa i Przebudowa Budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Zapytania do ogłoszenia o postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych

Pytanie: W związku z ogłoszeniem zamówienia pn. „Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum przy u. Daszyńskiego 28 w Gliwicach ETAP I” proszę o…

wizualizacja hospicjum w Gliwicach

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych…