Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej

Oddział Hospicjum wyposażony jest w 25 łóżek. Świadczymy opiekę holistyczną, sprawowaną przez zespół interdyscyplinarny lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych, psychologów, rehabilitantów, kapelana, pracowników niemedycznych oraz wolontariuszy.

Pacjentom oddziału stacjonarnego zapewniamy możliwość całodobowego towarzyszenia przez osoby najbliższe. Nasi pacjenci mają możliwość modlitw i refleksji w kaplicy, mogą również zwrócić się o rozmowę do kapelana hospicyjnego, bądź swoich duszpasterzy. Kwestia wiary jest indywidualną sprawą każdego człowieka, dlatego akceptujemy wszystkie wybory pacjentów będących pod naszą opieką.

W oddziale mieści się świetlica, a każda z sal pacjentów wyposażona jest w telewizor. Staramy się, by otoczenie w którym przebywają pacjenci było jak najbardziej przyjazne, zachowując wszelkie wymogi funkcjonowania ośrodków medycznych.

Pod opiekę stacjonarną przyjmujemy:
  • osoby chore, których opieka nie jest możliwa do prowadzenia w warunkach domowych
  • osoby wymagające hospitalizacji na czas leczenia przyczynowego
  • osoby będące pod Opieką Domową w celu czasowego odciążenia rodziny pacjenta
Często, po odpowiednim przygotowaniu się rodziny chorego, istnieje możliwość wypisania pacjenta z oddziału i dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych.
Nasi specjaliści:

specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista medycyny paliatywnej
dr n. med. Marcin Janecki
Kierownik Oddziału

specjalista opieki paliatywnej
mgr Beata Nabiałczyk
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt:

Hospicjum stacjonarne mieści się w budynku przy ulicy Daszyńskiego 29 w Gliwicach

Bezpośredni kontakt telefoniczny: 728 457 460

Dokumenty do pobrania: