Ogłoszenie nr 2 do postępowania nr 4/2020

0 Comment
383 Views

Ogłoszenie nr 2 do postępowania nr 4/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach”- Etap II obejmujący branże: konstrukcyjno – budowlaną, drogową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną” – załącznik nr 6 uzupełnienie z dnia 05.10.2020r.