Ogłoszenie nr 3 do postępowania nr 4/2020

0 Comment
387 Views

Ogłoszenie nr 3 do postępowania nr 4/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach”- Etap II obejmujący branże: konstrukcyjno – budowlaną, drogową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną”

,,Zamawiający informuje, iż uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału publiczności.
Zamawiający ogłosi wynik postępowania na swojej stronie internetowej bez zbędnej zwłoki.”