Ogłoszenie postępowania nr 8/2020 na wybór Wykonawcy prac budowlanych

0 Comment
398 Views

Ogłoszenie postępowania nr 8/2020 na wybór Wykonawcy prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pt.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach – Etap III”

Do pobrania dokumentacja projektowa Zał 7 (ZIP)

Do pobrania załączniki (poniżej lista plików) (ZIP)

Lista plików:

  • SIWZ
  • Zał. nr 1 JEDZ
  • Zał. nr 2 oferta
  • Zał. nr 3 oświadczenie Grupa Kapitałowa
  • Zał. nr 4 wykaz robót
  • Zał. nr 5 wykaz dośw kierownika
  • Zał. nr 6 wzór umowy
  • Zał. nr 8 i nr 9 -Tabela elementów scalonych i harmonogram