Ogłoszenie Zamawiającego do postępowania nr 1/2020

0 Comment
294 Views

Ogłoszenie Zamawiającego do postępowania nr 1/2020 na wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap II (kondygnacja techniczna).

W odpowiedzi na pytanie nr 6, celem usunięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający informuje, iż uzupełnia dokumentację poprzez ujawnienie dodatkowego dokumentu w postaci przedmiaru węzła cieplnego.

Zamawiający wyjaśnia, iż w/w zmiana NIE prowadzi do Zmiany ogłoszenia.

Zamawiający wyjaśnia, iż celem umożliwienia dokonania Wykonawcom odpowiednich zmian w ofertach dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 12.05.2020