Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 2/2020

0 Comment
289 Views

Ogłoszenie Zamawiającego w sprawie odwołania Postępowania nr 2/2020 w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

Działając na mocy pkt 8 Regulaminu Zarząd Stowarzyszenia postanawia unieważnić postępowanie prowadzone w celu wyłonienia Wykonawcy usługi: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – ETAP II ( kondygnacja techniczna).