Ogłoszenie

0 Comment
344 Views

W dniu 13.06.2019 o godz. 16:00 odbędzie się Nadzwyczajne WYBORCZE walne zgromadzenie członków stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Plan zebrania

  1. Powitanie zgromadzonych Członków
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Przedstawienie kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia
  5. Przeprowadzenie głosowania
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie zebrania