Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszy Europejskich

0 Comment
552 Views
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Dofinansowanie projektu:  130 786,00 zł