Poradnia Psychoonkologiczna i Grupa Wsparcia dla dzieci doświadczających choroby w rodzinie.

0 Comment
392 Views

Poradnia Psychoonkologiczna i Grupa Wsparcia dla dzieci doświadczających choroby w rodzinie.

Dzięki realizacji projektu zapewniliśmy holistyczne wsparcie rodzinom, w której jedna z osób cierpi na chorobę nowotworową. Gdy w rodzinie (szczególnie takiej, w której są małoletnie dzieci) ktoś choruje, konsekwencje choroby dotykaj wszystkich jej członków. W ramach projektu psychoonkolodzy udzielali indywidualnych konsultacji, które przygotowują chorego i jego bliskich na trud leczenia, oswajają chorobę, tłumacząc mechanizmy jej działania, pozwalają zrozumieć emocje, proponują metody radzenia sobie ze stresem i lękiem. W efekcie podnosi się jakość życia całej rodziny. Ważnym elementem projektu było prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci, które doświadczają choroby w rodzinie. Dzięki spotkaniom grupy dzieci mogły nawiązać relacje z rówieśnikami doświadczającymi podobnych trudności. A rodzice (opiekunowie dzieci) mogli zasięgnąć porady psychologa, mogli również wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami biorącymi udział w spotkaniu.


Projekt finansowany ze środków firmy CEDROB S.A.