Pytania do ogłoszenia nr 6/2021

0 Comment
722 Views

Pytania do ogłoszenia nr 6/2021 o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla zadania pt.:

„Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach”- Etap IV obejmujący branże:

konstrukcyjno – budowlaną, drogową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną- zadanie A i B.  

 

 

Załączniki