Postepowanie Nr 2/2023

0 Comment
918 Views

Zakup 28 łóżek szpitalnych wraz z osprzętem (materace, wysięgniki, barierki)  dla potrzeb prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych  ,,Hospicjum” w Gliwicach Hospicjum Miłosierdzia Bożego

postepowanie-Nr-2_2023

 

Zmiany SWZ oraz pytania i odpowiedzi

zmiana SWZ

 

Protokół z zebrania komisji przetargowej

Protokół z zebrania Komisji Przetwrgowej

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.