Protokół z otwarcia ofert w Postępowaniu Nr 2/2020

0 Comment
321 Views

Protokół z otwarcia ofert w Postępowaniu Nr 2/2020 w przedmiocie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu”-etap II ( kondygnacja techniczna) w trybie zapytania ofertowego.