Pytania od nr 2 do nr 19 do postępowania nr 1/2019 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap Ib (POZ).

0 Comment
290 Views

2. W projekcie w warstwie A została zaprojektowana wylewka betonowa B20 zbrojona. W przedmiarze nie zostało ujęte zbrojenie. Prosimy o wydanie zbrojenia i dodanie do pozycji przedmiaru. 

3. Czy po wylewce betonowej Wykonawca ma zagruntować beton warstwą sczepną przed wykonaniem posadzki samopoziomującej?  Jeśli tak prosimy o dodanie takiej pozycji do przedmiaru. 

4. W przedmiarze nie została uwzględniona folia, która jest zaprojektowana pod wylewką betonową B20 zbrojoną. Czy folię należy uwzględnić w wycenie? 

5. Czy na ścianach ma zostać wykonana gładź?

6. Prosimy o podanie ilości listwy ochronnej z pozycji nr  47, gdyż w przedmiarze wynosi 0. 

7. Przed wejściem głównym znajduje się korzeń drzewa. Czy należy go usunąć? Czy po usunięciu należy uzupełnić chodnik kostką brukową?

8. Przed wejściem głównym zaprojektowana jest mata samoczyszcząca. Prosimy o wydanie warstwy podbudowy pod matę oraz czy należy wykonać odwodnienie. 

9. Dookoła wejścia głównego została zaprojektowana opaska drenażowa. Czy Wykonawca ma ją wykonać i uwzględnić w wycenie? 

10. Wykonawca ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie, jednakże w przedmiarze nie zostały uwzględnione elementy konieczne do odbioru przez państwowe instytucje takie jak  oznakowanie ewakuacyjne, instrukcja p.poż oraz gaśnice. Czy należy uwzględnić je w przedmiarze? 

11. Czy przejścia rur w stropie należy zabezpieczyć ognioochronnie. Jeśli tak, czy należy ww. zabezpieczenia ująć w wycenie?

12. Czy zabudowa meblowa jest w zakresie wykonawcy ?

13. W pom 1.6. i 1.8. są zaprojektowane zlewy/ umywalki nablatowe? Czy Wykonawca ma doliczyć blat do kosztorysu?

14. W przedmiarze brakuje nadproża nad drzwiami D7 w pom 1.10. Czy należy taką pozycję dodać do przedmiaru?  

15. W projekcie szachty zostały obudowane izolacją akustyczną. Czy Inwestor rezygnuje z ww. izolacji czy Wykonawca powinien uwzględnić ww. pozycje w wycenie? 

16. Branża elektryczna. Czy dostawa projektora wchodzi z skład opracowania? Jeśli tak to proszę o podanie parametrów.

17. Branża elektryczna. W opisie technicznym w roz. 3.3 okablowanie strukturalne, jest napisane, że okablowanie należy wykonać kablami UTP kat.6A, natomiast w zestawieniu materiałów wyszczególnione są moduły STP kat.6A. Jaką kategorię należy przyjąć do wyceny?  

18. Branża elektryczna. W opisie technicznym w roz. 3.6 instalacja domofonowa, jest napisane, że system domofonowy będzie pełnił funkcję komunikacji głosowej pomiędzy osobami znajdującymi się przed wejściem do obiektu z pomieszczeniem ochrony, jednocześnie przewidziana jest komunikacja interkomowa. Proszę o doprecyzowanie czy unifon, który będzie się znajdował się w pomieszczeniu pielęgniarek ma służyć tylko do komunikacji interkomowej z pomieszczeniem ochrony lub czy ma funkcjonować jako osobny lokator tj. posiadać możliwość bezpośredniogo wywołania tego unifonu ze stacji bramowej?

19. Branża elektryczna. Proszę o doprecyzowanie ilości i rodzajów elementów wchodzących w skład systemu domofonowego. Istnieją rozbieżności pomiędzy różnymi dokumentami,tj. opis techniczny wskazuje na komunikację tylko głosową z dwoma stacjami bramowymi i dwoma unifonami, schemat instalacji (rys T/W-06) wskazuje na komunikację głosową z jedną stacją bramową i dwoma unifonami,  zestawienie materiałów wskazuje na system videodomofonowy z dwoma stacjami bramowymi i jednym videomonitorem.

Odpowiedzi:

AD 2. Wylewkę należy zazbroić siatką przeciwskurczową np fi 3 mm zgrzewaną, o oczkach 60/60.

AD 3. Tak zagruntować. 

AD 4. Tak uwzględnić folię /wg opisu warstw na przekrojach np rys nr 9.

AD 5. Tak gładz.

AD 6. Tak listwy ochronne- 25mb.

AD 7. Korzeń usunąć, uzupełnić kostkę.

AD 8. Ubity piasek -20 cm, następnie wylewka betonowa B20 -10cm + odwodnienie.

AD 9. Przy wejściu nie ma opaski drenażowej, należy przewidzieć odprowadzenie wody od wycieraczki.

AD 10. Uwzględnić w przedmiarze.

AD 11. Zabezpieczyć rury przy przejściach przez strop o średnicy powyżej 40 mm.

AD 12. Jedynie lada recepcji i szafa.

AD 13. Tak -biały konglomerat.

AD 14. Tak dodać. 

AD 15. Tak – izolować szachty.

AD 16. Dostawa projektowa wchodzi w zakres dostaw Inwestora.

AD 17. Należy przyjąć UTP kat. 6A.

AD 18. Interkom będzie pełnił funkcję komunikacji głosowej pomiędzy pielęgniarkami a pomieszczeniem ochrony.

AD 19. Należy przyjąć dwa unifony i jeden bramofon. Zgodnie z rys. T/W-06 będzie jedna stacja wywoławcza i dwa unifony. W zestawieniu materiałów podano błędnie.