Realizacja zadania publicznego „Organizacja Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach”

0 Comment
585 Views

1. Tytuł zadania publicznego
Organizacja Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach
2. Termin realizacji zadania
od 01.01.2024 do 31.12.2026
3. Syntetyczny opis zadania
Celem projektu jest profesjonalizacja wolontariatu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach na przestrzeni lat 2024-2026 poprzez:
– zatrudnienie koordynatora wolontariatu w wymiarze 0,6 etatu
– rekrutację nowych wolontariuszy
– tworzenie wolontariatu domowego. W 2025 r. zostanie opracowany plan rozwoju wolontariatu domowego
– organizację 3 wyjazdów studyjnych dla koordynatora i wolontariuszy
– realizację 12 minigrantów
– organizację 3 uroczystości Dni Wolontariuszy
– szkolenie koordynatora w Dobrej Szkole Wolontariatu, certyfikacja Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom, korzystanie z narzędzia Systemu Obsługi Wolontariatu.
W/w działania stanowią także element integrujący zespół i motywuje wolontariuszy do długofalowej współpracy. Bardzo istotne jest dbanie o dobrostan wolontariuszy, co redukuje wypalenie zawodowe. Dlatego w projekcie zwarliśmy wsparcie socjalne- zakup art. spożywczych dla wolontariuszy, koszulek, wyposażenia pokoju wolontariuszy.

       

plakat 1

plakat 2

 

Załączniki