Regionalna Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Zdrowia

0 Comment
310 Views

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach zakończyło projekt pn. „ Regionalna Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Zdrowia”, którego celem był wzrost zaangażowania społecznego w promowanie zdrowia, budowanie inicjatyw społecznych w środowiskach lokalnych i integracja międzypokoleniowa. W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty i szkolenia z zakresu aktywności społecznej, zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, zdrowego odżywiania oraz udzielania pierwszej pomocy i pielęgnacji chorego. Najbardziej aktywni uczestnicy szkoleń wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym, podczas którego nastąpiła wymiana umiejętności społecznych. Osoby uczestniczące w tych zajęciach uzyskały wiedzę i umiejętności, potrzebne do inicjowania działań promujących zdrowie w swoich środowiskach lokalnych. 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020