Regulamin dokonywania wpłat na rzecz
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach

 

 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. a) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.hospicjum.gliwice.pl
 2. b) „Usługodawca” lub „Stowarzyszenie”– Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Daszyńskiego 29, KRS: 0000001834
 3. c) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 4. d) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;
 5. e) „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 6. f) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.

 

 1. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat – darowizn na rzecz Stowarzyszenia za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego w Serwisie Usługodawcy www.hospicjum.gliwice.pl

2.2. Wpłaty zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

 1. Przekazanie darowizny

3.1. Wpłaty za pośrednictwem Serwisu są bezpieczne, gdyż są przekazywane Stowarzyszeniu przez zaufanego operatora płatności internetowych.

3.2. Użytkownik może wpłacić dowolną odpowiadającą mu kwotę.

3.3. Wpłaty dokonywane przez Serwis pośrednictwa finansowego odbywają się bez prowizji,

3.4. Dokonując Darowizny Użytkownik wpisuje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

3.5. Aby dokonać Darowizny Użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do sieci Internet.

3.6. Potwierdzeniem Darowizny jest informacja wysłana na adres e-mail

 

 1. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych darczyńców

4.1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, ul. Daszyńskiego 29, 44-101 Gliwice, NIP: 6312199262, REGON: 27288327600000, KRS: 0000001834

4.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail – ido@hospicjum.gliwice.pl

4.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

4.4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymywania relacji z darczyńcami, w tym przekazywania podziękowań za dokonane darowizny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4.5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku od otrzymania darowizny.

4.6. Odbiorcami przetwarzanych danych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa informatyczna) a także inne podmioty takiej jak instytucje państwowe, uprawnione do dostępu do tych danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4.7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

4.8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

4.9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

4.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 1. Postanowienia końcowe

5.1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

5.2. Wpłacając Darowiznę na rzecz Stowarzyszenia za Serwisu Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu.

5.3. W sytuacji pytań / wątpliwości prosimy o przesłanie informacji na adres: stowarzyszenie@hospicjum.gliwice.pl