Uchwała Zamawiającego o wyborze Wykonawcy w postępowaniu nr 4/2020

0 Comment
349 Views

Uchwała Zamawiającego o wyborze Wykonawcy w postępowaniu nr 4/2020 ,, Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap II obejmujący branże: konstrukcyjno-budowlaną, drogową, sanitarną, telekomunikacyjną i elektryczną”.