Najczęściej zadawane pytania

1. Czy pacjenci płacą za opiekę Hospicjum

Nie, opieka hospicyjna jest bezpłatna, dla pacjentów, którzy są objęci ubezpieczeniem.

2. W jakich godzinach jest czynne Hospicjum?

Hospicjum jest czynne całą dobę. Oznacza to, że nie ma wyznaczonych godzin odwiedzin dla rodzin pacjentów przebywających pod opieką stacjonarną. Istnieje możliwość towarzyszenia choremu również w nocy. Pacjentom będącym pod opieką domową również proponujemy opiekę całodobową. W sytuacjach nagłych Zespół Domowej Opieki Paliatywnej dojeżdża do pacjenta także w nocy. Natomiast biuro hospicjum oraz centrum wolontariatu funkcjonują w stałych godzinach pracy.

3. Czym zajmuje się Hospicjum?

Hospicjum prowadzi opiekę nad osobami chorymi, których stan zdrowia wymaga specjalistycznego leczenia z zakresu medycyny paliatywnej. Hospicjum proponuje pacjentom dwie formy opieki: opiekę stacjonarną oraz opiekę domową. Bez względu na miejsce pobytu pacjenta (oddział stacjonarny, opieka domowa, poradnia) cel opieki paliatywnej jest jeden: poprawa jakości życia pacjenta w sytuacji choroby terminalnej. Hospicjum jest miejscem, w którym zespół interdyscyplinarny specjalistów skupia się na leczeniu objawów powodowanych chorobą w szczególności dba się o godność pacjentów- w sytuacji gdy nie jest możliwe prowadzenie leczenia przyczynowego (mającego na celu wyleczyć).

4. Co to znaczy zespół interdyscyplinarny?

Zespół interdyscyplinarny jest filarem opieki hospicyjnej. Tworzą go specjaliści różnych dziedzin którzy skupiają się na poznaniu i realizowaniu potrzeb pacjentów na wszelkich wymiarach: fizycznym, społecznym oraz duchowym. Zespół interdyscyplinarny tworzą: lekarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci, kapelan, pracownicy niemedyczni oraz wolontariuszy.

5. Co to znaczy uporczywa terapia?

Medycyna Paliatywna odstępuje od prowadzenia uporczywej terapii. W Hospicjum nie stosuje się procedur medycznych, urządzeń technicznych i środków farmakologicznych w celu podtrzymywania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłużają jego umieranie, co niesie ze sobą nadmierne cierpienie chorego oraz jego rodziny. Działania personelu hospicyjnego koncentrują się na łagodzeniu dokuczliwych objawów choroby, kontroli dolegliwości bólowych oraz wsparciu psychicznym i duchowym pacjentów oraz ich najbliższych.

6. Skąd Hospicjum pozyskuje fundusze na swoją działalność

NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach świadczy opiekę zdrowotną na podstawie kontraktowania NFZ. Koszty opieki nad pacjentami przewyższają jednak środki finansowe uzyskane z kontraktu. Hospicjum jest dofinansowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach.

7. Co to jest Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach jest organizacją pożytku publicznego, której priorytetowym celem jest wsparcie osób z chorobą nowotworową oraz ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje ten cel poprzez wsparcie finansowe działań NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Stowarzyszenie umożliwia szereg działań dla dobra pacjentów oraz ich bliskich, co nie zawiera się w umowie kontraktowej z NFZ- dalszą opiekę nad rodzinami w żałobie, prowadzenie grup wsparcia dla dzieci osieroconych, angażowanie wolontariuszy w pomoc pacjentom.

8. Skąd Stowarzyszenie pozyskuje fundusze na swoją działalność?

Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe dzięki wsparciu darczyńców w czasie publicznej zbiórki pieniędzy „Kwesty Pierwszolistopadowej”, przekazaniu 1% podatku w rocznym rozliczeniu podatkowym oraz indywidualnym wpłatą na konto Stowarzyszenia.

Skip to content