Pomoc stacjonarna

Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej

  • mieści się w budynku przy ulicy Daszyńskiego 29, Gliwice
  • bezpośredni kontakt telefoniczny 728457460
  • Kierownikiem Oddziału jest dr n.med.  specjalista medycyny paliatywnej Marcin Janecki 
  • obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej pełni Beata Nabiałczyk

Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej został stworzony dla dopełnienia domowej formy opieki nad pacjentem, pod opiekę stacjonarną przyjmujemy:

  • osoby chore, których opieka nie jest możliwa do prowadzenia w warunkach domowych
  • osoby wymagające hospitalizacji na czas leczenia przyczynowego
  • osoby będące pod Opieką Domową w celu czasowego odciążenia rodziny pacjenta 

Stacjonarny Ośrodek Opieki Paliatywnej posiada 25 łóżek. Świadczona opieka jest opieką interdyscyplinarną sprawowaną przez zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, kapelana, pracowników niemedycznych oraz wolontariuszy.

Staramy się, by sale pacjentów odzwierciedlały bardziej pokoje, niż sale szpitalne. W tym celu zachęcamy rodziny chorych aby przynosiły ważne, sentymentalne przedmioty jak na przykład zdjęcia, ulubiona książka. W ten sposób stwarzana domowa atmosfera sprzyja lepszemu samopoczuciu chorych oraz lepszemu przystosowaniu się do nowego otoczenia.

Pacjentom oddziału stacjonarnego zapewniamy możliwość całodobowego towarzyszenia przez osoby najbliższe. Nasi pacjenci mają możliwość modlitw i refleksji w kaplicy, mogą również zwrócić się o rozmowę do kapelana hospicyjnego lub sióstr zakonnych. Pacjentów wszystkich wyznań religijnych zachęcamy do rozmów ze swoimi duszpasterzami, gdyż opieka duchowa jest ważnym aspektem opieki hospicyjnej. Kwestia wiary jest indywidualną sprawą każdego człowieka dlatego akceptujemy wszystkie wybory chorych będących pod naszą opieką.

Często, po odpowiednim przygotowaniu się rodziny chorego, istnieje możliwość wypisania pacjenta z oddziału i dalsze sprawowanie opieki w warunkach domowych.

Informacja o wysokości opłaty za czynności wskazane w art. 24, ust.1 pkt.11  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

Skip to content