Warunki przyjęcia

Aby zostać objętym opieką Hospicjum chory nie musi zgłosić się do nas osobiście, wystarczy, że zrobi to ktoś z jego rodziny lub znajomych.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

  1. Skierowanie do objęcia opieką hospicyjną
  2. Dowód osobisty chorego
  3. Karta zdrowia (chip)
  4. Potwierdzenie ubezpieczenia (Karta ZUS, druk RMUA, Zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzenie wpłaty składki na NFZ)
  5. Kserokopia dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia

Warunkiem objęcia opieką  przez Hospicjum Miłosierdzia Bożego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

NFZ kontraktuje opiekę pacjentów z rozpoznaniami:

ICD – 10 JEDNOSTKI CHOROBOWE KWALIFIKUJĄCE DO LECZENIA

C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
B20-B24 Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
I42-I43 Kardiomiopatie
J96 Niewydolność oddechowa niekwalifikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe IV – V stopnia
G35 Stwardnienie rozsiane

 

Opieka świadczona w Hospicjum jest:

bezpłatna sprawowana cała dobę, 7 dni w tygodniu

oferowana wszystkim chorym bez względu na przekonania religijne

Rejestracja nowych pacjentów odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30- 15.00

Hospicjum pobiera opłaty (zwrot kosztów) za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii, w maksymalnych wysokościach przewidzianych w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dyrektor na wniosek osoby uprawnionej może wydać kopię lub odpis dokumentacji medycznej bezpłatnie.

Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej od 01.06.2021 do 31.08.2021.

Cennik

Informacja o wysokości opłaty za czynności wskazane w art. 24, ust.1 pkt.11  Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Skip to content