Aby zostać objętym opieką Hospicjum chory nie musi zgłosić się do nas osobiście, wystarczy, że zrobi to ktoś z jego rodziny lub bliskich.

W czasie pandemii SARS-coV-2 prosimy o telefoniczne zgłaszanie nowych pacjentów.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:
  • Skierowanie do objęcia opieką hospicyjną
  • Dowód osobisty chorego
  • Karta zdrowia (chip)
  • Potwierdzenie ubezpieczenia (Karta ZUS, druk RMUA, Zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzenie wpłaty składki na NFZ)
  • Kserokopia dokumentacji z dotychczasowego przebiegu leczenia

Warunkiem objęcia opieką przez Hospicjum Miłosierdzia Bożego jest wyrażenie świadomej zgody przez chorego lub jego opiekuna ustawowego.

Opieka świadczona w Hospicjum jest:
  • bezpłatna (dla pacjentów objętych ubezpieczeniem)
  • sprawowana cała dobę, 7 dni w tygodniu
  • oferowana wszystkim chorym bez względu na przekonania religijne
NFZ kontraktuje opiekę pacjentów z rozpoznaniami
(jednostki chorobowe ICD-10 kwalifikujące do leczenia):
C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
B20-B24 Choroby wywołane przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV)
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
I42-I43 Kardiomiopatie
J96 Niewydolność oddechowa niekwalifikowana gdzie indziej
L89 Owrzodzenie odleżynowe IV – V stopnia
G35 Stwardnienie rozsiane