Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością.

– Thomas Jefferson

Hospicjum jest szczególnym miejscem pod każdym względem. Ideą medycyny paliatywnej jest stworzenie przestrzeni dla realizacji potrzeb pacjentów wyczerpanych chorobą.

By realizować cele Hospicjum prowadzimy Centrum Wolontariatu, które zrzesza różnorodnych ludzi w jednym wspólnym celu. Każdy z nas jest „jakiś”: ma różne doświadczenia, umiejętności, zdolności, różną energię. Staramy się koncentrować na tym co nas łączy, tu nie ma znaczenia wiek, płeć, status społeczny, czy przekonania polityczne, bądź religijne.

Jeśli dysponujesz tym co bezcenne, czyli wolnym czasem, możesz zostać naszym wolontariuszem. Wolontariat dzielimy na dwie formy: wolontariat akcyjny (niewymagający szczególnych kwalifikacji) i wolontariat opiekuńczy (konieczne jest odbycie kursu dla wolontariuszy).

Koordynator wolontariatu

Koordynatorem Centrum Wolontariatu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach jest
mgr psycholog Halina Dendek

h.czarska@hospicjum.gliwice.pl
Tel: +48 608 010 358

Wolontariat akcyjny

Wolontariusz uczestniczy w organizacji i realizacji akcji organizowanych przez Hospicjum w szczególności:
 • Kwesty Pierwszolistopadowej
 • Pól Nadziei
 • wydarzeń promujących wolontariat
 • wydarzeń kulturalnych, okolicznościowych dla pacjentów
 • współpracy z placówkami oświaty
 • wykonuje inne zadania wyznaczone przez koordynatora

Ten rodzaj wolontariatu jest doskonałym rozwiązaniem dla ludzi, którzy mają dużą wrażliwość na potrzeby innych, ale nie decydują się na bezpośrednią pomoc pacjentom. Często w wolontariat akcyjny włączają się uczniowie szkół, studenci i osoby na co dzień bardzo zapracowane. Wolontariat akcyjny nie zajmuje wiele czasu, nie wymaga żadnych kwalifikacji, a daje duże poczucie satysfakcji.

Piast Gliwice na rzecz Hospicjum
wolontariusze foto
Gramy dla Hospicjum_cz3-24

Wolontariat opiekuńczy

Woluntariusz jest członkiem zespołu interdyscyplinarnego Hospicjum. Realizuje świadczenia wolontarystyczne w warunkach Stacjonarnego Ośrodka Opieki Paliatywnej, bądź Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej.
Thumbnail

Wolontariat medyczny

Wolontariusz pomaga personelowi medycznemu w realizowaniu opieki nad pacjentem, w szczególności:

 • w wykonywaniu toalety porannej lub wieczornej
 • zmianie bielizny osobistej i pościelowej pacjentów
 • asekuruje chorych podczas chodzenia i siadania
 • może również wykonywać zadania wolontariusza akcyjnego, porządkowego i niemedycznego
 • wykonuje inne zadania wyznaczone przez koordynatora.
Thumbnail

Wolontariat niemedyczny

Wolontariusz pomaga personelowi w wykonywaniu czynności niemedycznych, w szczególności:

 • towarzyszy pacjentom (rozmowa, czytanie, granie w gry)
 • robi drobne zakupy dla pacjentów
 • asystuje pacjentom podczas spożywania posiłków
 • pomaga w organizowaniu imprez i świąt hospicyjnych, zebrań wolontariuszy
 • może również wykonywać zadania wolontariusza akcyjnego i porządkowego
 • wykonuje zadania wyznaczone przez koordynatora
Thumbnail

Wolontariat porządkowy

Wolontariusz pomaga personelowi niemedycznemu w wykonywaniu czynności porządkowych, w szczególności:

 • pomaga w utrzymaniu czystości w Hospicjum
 • pomaga w roznoszeniu posiłków dla pacjentów
 • pomaga w prasowaniu, składaniu bielizny osobistej i pościelowej pacjentów
 • może również wykonywać zadania wolontariusza akcyjnego i porządkowego
 • wykonuje zadania wyznaczone przez koordynatora

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem i bezpośrednio pomagać pacjentom w Hospicjum musisz wiedzieć, że stawanie się wolontariuszem jest pewnym procesem. Konieczne jest odbycie szkolenia dla wolontariuszy i uzyskanie pozytywnej kwalifikacji. Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się raz w roku- o terminach informujemy na naszej stronie w aktualnościach oraz profilu FB. Nie bez znaczenia są również predyspozycje osobiste oraz motywacja do stania się wolontariuszem w Hospicjum. Towarzyszenie osobom nieuleczalnie chorym jest trudnym zadaniem, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie się do tej roli.