Wzmocnienie zdrowia psychicznego

0 Comment
508 Views

Zakończył się prowadzony przez nasze Stowarzyszenie projekt dla osób narażonych lub z różnych względów  zagrożonych zaburzeniami depresyjnymi, (zwłaszcza osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, w tym chorymi psychicznie lub osobami z różnych względów zależnymi np. osobami starszymi wymagającymi stałej opieki), narażonych na stany kryzysu psychicznego lub utratę równowagi psychicznej, a w związku z tym utratę zdrowia psychicznego.
Projekt nosił tytuł: „Wzmocnienie zdrowia psychicznego”.
Obszar oddziaływania projektu obejmował powiaty gliwicki i rybnicki.

W ramach projektu ,,Wzmocnienie zdrowia psychicznego” odbyły się warsztaty dzięki, którym uczestnicy zwiększyli swoja wiedzę i umiejętności w dziedzinie radzenia sobie ze stresem długotrwałym.
Odbyły się również dwa wyjazdy edukacyjno – integracyjne, ich zadaniem było zbliżenie i poznanie się rodzin/ opiekunów prawnych/ osób z najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej/ zależnej, by mogli wymienić się doświadczeniem, spostrzeżeniami, podzielić się problemami i ich rozwiązaniami.

 
Udział w projekcie był bezpłatny.
Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Bożena Niemczynowicz
Specjalista ds. promocji