Zapytanie nr 2/2020 – pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

0 Comment
296 Views

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach ogłasza postępowanie w przedmiocie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach wraz z zagospodarowaniem terenu”-etap II ( kondygnacja techniczna) w trybie zapytania ofertowego na następujących zasadach:

Dokumentacja projektowa do pobrania – kliknij tutaj