Zapytanie nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych….

0 Comment
273 Views

,,Zapytanie nr 2 do ogłoszenia o postępowaniu nr 3/2018 na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach” – Etap I.

Szanowni Państwo

działając w imieniu Zamawiającego w trybie art. 38 ustawy PZP niniejszym przedstawiamy odpowiedź na pytanie które wpłynęło do SIWZ:

2. Pytanie

Czy mamy rozumieć, że niniejsze zabezpieczenie (10%) będzie zwolnione na tych samych zasadach (50% wartości w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru, a pozostałe 50% do 15 dni po upływie terminu gwarancji)?

Ad.2. Odpowiedź

Zamawiający zwraca uwagę, iż z zapisu par 10 pkt 7 projektu uowy wynika, iż ustanowione w ten sposób zabezpieczenie ma charakter dodatkowy. Zamawiający potwierdza zatem, iż zwolnienie tych środków nastąpi na tych samych zasadach, to jest na zasadach par 10 pkt 8 projektu umowy.