ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

0 Comment
328 Views

Stowarzyszenie
Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
44-100 Gliwice, ul. Daszyńskiego 29
jako zamawiający

dot. postępowania w przedmiocie wyboru Wykonawcy dla zadania o nazwie pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego o nazwie Rozbudowa i Przebudowa Budynku Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 w Gliwicach-etap I

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

działając w imieniu Zamawiającego na podstawie § 13 Regulaminu oraz pkt 9 ust 1 Zapytania ofertowego Komisja zawiadamia o wynikach postępowania.

Po zbadaniu ofert ustalono, iż :

1. PPHU J Starak z siedzibą w Pilichowicach
cena 15.867 PLN brutto-ilość punktów: 100

2. ERBUD Tomasz Bobrowski z siedzibą w Tarnowskich Górach
cena 66.420 PLN brutto -ilość punktów: 24

3. INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. w Gliwicach
cena 108.486 PLN brutto -ilość punktów: 15

4. Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp.z o.o. w Raciborzu
cena 145.509 PLN brutto—ilość punktów: 11

W konsekwencji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę PPHU J Starak z siedzibą w Pilichowicach 44-145 ul. Barbórki 11.