TGD dla Hospicjum w Gliwicach

0 Comment
544 Views

Zapraszamy na spotkanie z jednym z najbardziej znanych i najdłużej działających polskich zespołów gospel. Chór Trzecia Godzina Dnia wystąpi 30 września o godz. 17.00 w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja w Gliwicach.

Zespół powstał w 1982 roku z połączenia kilku grup wokalnych, tworząc niemal stuosobowy chór. Ekspresja wykonawców, towarzyszące jej instrumentarium i charakter wykonywanych utworów były w tamtych czasach czymś nowym, ciekawym, przełamującym polskie stereotypy dotyczące muzyki chrześcijańskiej.

Przez lata z zespołem TGD współpracowało prawie pół tysiąca wykonawców. Formacja zyskała wielkie grono słuchaczy i niemało naśladowców.

Twórczość TGD zaliczana jest do nurtu pop-gospel. Nie jest jednak próbą kopiowania muzyki afroamerykańskiej, ale wynikiem łączenia różnych inspiracji i poszukiwania własnego stylu. Dzisiejsze brzmienie grupy tworzy kilkunastoosobowy chór, zespół instrumentalny i grono solistów. Repertuar zespołu opiera się na kompozycjach Piotra Nazaruka. Zespół nagrał 11 albumów, zrealizował liczne koncerty telewizyjne i radiowe. Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, produkcjach płytowych i telewizyjnych.

Występ zostanie poprzedzony warsztatami. Uczestnicy warsztatów wystąpią w koncercie.
Podczas koncertu zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na cel charytatywny jakim jest rozbudowa gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego.

Chcemy tym samym dać wyraz solidarności z osobami dotkniętymi chorobą i cierpieniem.
Koncert został objęty honorowym patronatem Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.
Partnerzy: Hotel Qubus Gliwice, Radio CCM, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Gliwice, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – GLIWICE Spółka z o. o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o., Marco sp. z o.o.