„Wsparcie dla pracowników i wolontariuszy gliwickiego hospicjum”- raport z projektu

0 Comment
721 Views

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum w Gliwicach zrealizowało projekt pn.” „Wsparcie dla pracowników i wolontariuszy gliwickiego hospicjum” zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

W projekcie wzięło udział 40 uczestników- odbiorcami zadania byli: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, farmaceuci, opiekunki medyczne oraz wolontariusze. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w spotkaniach superwizyjnych, wyjeździe formacyjnym z warsztatami inter i intrapsychicznymi oraz mogli skorzystać z dofinansowania do edukacji personelu.

W efekcie prowadzonych działań osiągnięte zostały rezultaty: wzrost świadomości własnych emocji, umiejętności ich wyrażania, nastąpiła redukcja odczuwanego stresu. Cały projekt przełożył się na wzrost sił psychicznych personelu oraz wzrost integracji w zespole.