Raport z realizacji zadania pn. „Wsparcie dla pracowników hospicjum” w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego II edycja

0 Comment
247 Views

Projekt kierowany był do zespołu interdyscyplinarnego hospicjum w Gliwicach i Tarnowskich Górach, czyli do pielęgniarek, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, wolontariuszy i kadry niemedycznej. W projekcie wzięło udział 60 uczestników. Uczestnicy wzięli udział w następujących działań merytorycznych:

1 Warsztaty przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

2 Warsztaty twórczości

3 Wyjazd do miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau

4 Wyjazd formacyjny, w czasie którego przeprowadzony będzie trening iner i intrapsychiczny oraz zajęcia sportowe

5 Dofinansowanie edukacji personelu (minn. udział w konferencjach, szkoleniach, zakup literatury fachowej)

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej udało się przeprowadzić wszystkie zakładane działania i osiągnąć cele projektu. Uczestnicy projektu otrzymali fachową wiedzę z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, pracowali nad świadomości własnych emocji oraz umiejętnego ich wyrażania. Ważnym efektem projektu była redukcja stresu oraz wzrost integracji w zespole.