Zapraszamy po odbiór puszek i identyfikatorów na Kwestę!

0 Comment
1551 Views
Zapraszamy po odbiór puszek i identyfikatorów na Kwestę!
Odebrać puszki można od 25.10 do 27.10 w godzinach od 9:00 do 18:00. Jeśli wolontariuszem jest osoba niepełnoletnia przy odbiorze puszki należy okazać zgodę rodziców (opiekunów prawnych). Jeśli wolontariusz przy zapisach wskazał szkołę do której uczęszcza, puszkę otrzyma od nauczyciela.
Instrukcja dla kwestujacych:
W wybrany przez Ciebie czas kwestowania, zabierz ze sobą puszkę, identyfikator, dowód osobisty oraz telefon komórkowy (w razie konieczności skontaktowania się z koordynatorem). Po zakończonej zmianie udaj się do głównego wejścia cmentarza i zdaj puszkę kierowcy. Kierowca będzie posiadał odpowiedni identyfikator i najprawdopodobniej będzie miał do dyspozycji nasz służbowy samochód z logo Hospicjum.