Zapytania do ogłoszenia o postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych

0 Comment
332 Views

Pytanie:

W związku z ogłoszeniem zamówienia pn. „Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum przy u. Daszyńskiego 28 w Gliwicach ETAP I” proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. W zakres udostępnionego przedmiaru wchodzą roboty określone w opisie wykonawczym jako zadanie nr 3 i 4 ( prace wykończeniowe oraz dobudowa budynku B) oraz budowa budynku A z etapu II. Proszę o wskazanie tych pozycji w przedmiarze, które obejmują tylko wycenę przedmiotu zamówienia opisaną w SIWZ pkt III jako zadanie nr 1 i zadnie nr 2.

2. W opisie wykonawczym w zakres zadania nr 1 wchodzą prace związane z wykonaniem nowego podłączenia wod-kan od projektowanego budynku C do studzienek przy ul. Daszyńskiego, natomiast przedmiar tych prac nie uwzględnia. Jeśli ma zostać wykonane przyłącze w ramach tego zadania prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.

Odpowiedź:

  1. Do zadania pierwszego powinno wejść z przedmiaru: z poz. 1 punkt 1.1 i 1.2  z poz. 3 punkt 3.2 – 3.7, oraz 3.10/rusztowania/ i  3.11 nr 384u.  W ramach poz. 3.1 znajdują się częściowo roboty adaptacyjne przy budynku B które planowaliśmy wykonać w kolejnym etapie. 
  2. Podłączenie kanalizacyjne nie wchodzi w zakres I etapu.