Oświadczenie

0 Comment
986 Views

Oświadczenie

W związku z pełnieniem obowiązków Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego rezygnuję z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach, jak również Dyrektora Zakładów Leczniczych Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność za możliwość współorganizowania i pracy w hospicjum począwszy od roku 2000 do chwili obecnej. Składam podziękowania wszystkim członkom zarządu, stowarzyszenia, personelowi oraz wolontariuszom za lata wspólnej pracy na rzecz chorych i ich rodzin. Jednocześnie deklaruję, że jako członek stowarzyszenia nadal będę działał na rzecz rozbudowy i rozwoju  hospicjum, a jako lekarz będę nadał pracował  na rzecz  naszych podopiecznych.

Lek. med. Artur Pakosz.