facebook
       
 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 

 

Wydarzenia

   
 

Zamknięci w 4 ścianach

,,Zamknięci w 4 ścianach” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach w okresie od czerwca do paź- jest to projekt, który w swoich ramach zawiera cykl warsztatów dla: rodziców mających niepełnosprawne dziecko umożliwiających efektywną opiekę i zrozumienie problemów; rodzeństwa mającego niepełnosprawnego brata lub siostrę umożliwiających wspólną aktywność oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych zachęcających do promowania swoich pasji, talentów i zainteresowań.

Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego udziału w życiu społecznym.

Chcemy również promować aktywny styl życia osób niepełnosprawnych, zachęcać rodziców do aktywnej, asertywnej i otwartej postawy w odniesieniu do swojego niepełnosprawnego dziecka, jak również zintegrować zdrowe i niepełnosprawne rodzeństwo.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Hospicjum się rozbudowuje

"Koncepcja rozbudowy i modernizacji budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach"

Autorzy pracy:
prof. arch. Jerzy Witeczek oraz arch. Aleksandra Witeczek z Pracowni Architektonicznej arch. Jerzy Witeczek ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 Gliwice.

 

Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach od czerwca do października 2016r. realizuje dla młodzieży w wieku 13-19 lat projekt edukacyjno-wychowawczy
pt."Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV”. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodzieży nt. wirusa HIV i choroby AIDS, zwiększenie świadomości nt. zagrożeń i możliwości zakażenia się wirusem, zapoznanie
z przyczynami zarażenia wirusem, promowanie postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachowań ryzykownych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, ale także promowanie postawy tolerancji wobec osób już zakażonych i chorych.

Tematyka porusza problemy, które mogą wywoływać zawstydzenie czy niepokój. Jednak chcemy pokazać ją w nieco inny sposób. Chcemy pokazać jak ważna jest asertywność, odpowiedzialne postawy i zachowania, pozytywna aktywność pozaszkolna, własne pasje. Chcemy zaznaczyć, że to od nich samych zależy, czy będą prowokowali sytuacje sprzyjające rozprzestrzenianiu się wirusa, czy też będą ich konsekwentnie unikali. Istotne będzie pokazanie dobrych przykładów młodych ludzi, którzy poświęcając swój wolny czas, rozwijają praktyczne umiejętności, a pomagając cierpiącym rozwijają swój charakter
i przygotowują się do pełnienia w przyszłości różnych zawodów w obszarze zdrowia. W ten nieformalny sposób stają się często młodzieżowymi liderami.

Projekt obejmuje cykl zajęć z zastosowaniem różnorodnych metod aktywizujących, tak, aby stworzyć okazję do dyskusji, wyrażania własnych odczuć i opinii. Młodzież w kontakcie z rodzicami w domu czy z nauczycielami w szkole często jest wewnętrznie zablokowana i nie chce dorosłym zadawać pytania na „kłopotliwe tematy”, gdyż boi się ich reakcji i tego, co sobie pomyślą. Ważne są więc warunki do rozmowy i szczerość, która pozwoli zdiagnozować poziom świadomości i wiedzy wśród młodzieży.

Dotychczasowe doświadczenia stowarzyszenia w szerokiej współpracy z młodzieżą wskazują, że młode osoby są gotowe do tego, aby chętnie się uczyć, rozwijać, pomagać; że potrafią być odpowiedzialne i otwarte; ale pod warunkiem, że traktuje się ich serio, nie zbywa, i w pierwszej kolejności wiele się wymaga ... od siebie. Dlatego postanowiliśmy podjąć dialog z młodzieżą na te trudne tematy.

Projekt „Śląscy Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” jest dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.

Damian Wojnowski
Specjalista ds. promocji

"Gorzki smak cukrzycy”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach od czerwca do końca października 2016r. realizuje dla seniorów na terenie województwa śląskiego projekt pod tytułem: „Gorzki smak cukrzycy”. Projekt porusza narastający problem zachorowań na cukrzycę wśród osób starszych.

"Gorzki smak cukrzycy” jest projektem edukacyjnym opartym na działaniach edukacyjno-profilaktycznych przeznaczonych dla osób starszych. Celem projektu jest: dostarczenie rzetelnej, poprawnej pod względem merytorycznym wiedzy nt. występowania cukrzycy, promowanie wśród osób starszych postaw i zachowań sprzyjających unikaniu zachorowań na cukrzycę, zachęcenie uczestników projektu do zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie poczucia świadomej i odpowiedzialnej profilaktyki, w tym zdrowego odżywiania.

Celem jest wyposażenie seniorów w szeroką i szczegółową wiedzę dotyczącą przyczyn występowania cukrzycy, skutków tej choroby oraz sposobów przeciwdziałania jej występowania (profilaktyka). Chcemy pokazać seniorom co należy zrobić, aby zminimalizować możliwość zachorowania na cukrzycę; a w przypadku choroby pozwolić na osiągnięcie zadowalającej jakości życia i uniknięcia groźnych powikłań (m.in. uszkodzenia wzroku, choroby układu krążenia, uszkodzenie nerwów obwodowych, uszkodzenie nerek, zespół stopy cukrzycowej, udar mózgu).

 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.


Izabela Zajusz
Specjalista ds. promocji

"Serce Seniora”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach od miesiąca czerwca do października  2016r. prowadzi projekt pod nazwą ,,Serce Seniora”.
Projekt ,,Serce Seniora” jest propozycją działań edukacyjno-profilaktycznych przeznaczonych dla osób starszych.
Po przez realizacje projektu chcemy dostarczyć seniorom rzetelną oraz poprawną pod względem merytorycznym wiedzę na temat chorób układu krążenia, promować wśród osób starszych postawy i zachowania sprzyjające unikaniu zachorowań na choroby układu krążenia, kształtować poczucie świadomej i odpowiedzialnej profilaktyki, zachęcać uczestników projektu do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Uczestnikami projektu będą seniorzy z 4 miejscowości na województwa śląskiego.

Dzięki udziałowi w projekcie seniorzy zdobędą informacje na temat:
- przyczyn i przebiegu chorób układu krążenia,
- skutków zachorowań na choroby układu krążenia,
- profilaktyki w zakresie układu krążenia,
- uczestnictwa w okresowych badaniach, w tym do wykonywania ćwiczeń prozdrowotnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Zarządu Województwa Śląskiego.


Grażyna Jagodzińska
Specjalista ds. promocji

Nowe auto już w drodze do pacjentów

To już 7 samochód podarowany naszemu Hospicjum przez firmę ZIB W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Samochód posłuży pracownikom Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, którzy codziennie odwiedzają w domach pacjentów z terenu Gliwic i powiatu. Nasze Hospicjum obejmuje zasięgiem swojego działania obszar w promieniu 30 km od swojej siedziby. Zbudowana w dzięki Firmie  ZIB W. Szostak, A. Duda Sp. z o.o. Spółka Komandytowa flota nowych, sprawnych i nie zawodnych samochodów w znaczący sposób ułatwia pracę naszych specjalistów, którzy w ciągu ubiegłego roku podczas wizyt domowych odwiedzili 1644 pacjentów.

Ojców. Szlakiem kultury, przyrody, zdrowia

W sobotę 30 maja br. został zorganizowany wyjazd studyjny w ramach projektu „Ojców. Szlakiem kultury, przyrody, zdrowia”. Jego celem było zwiększenie aktywności turystycznej wolontariuszy, poznanie środowiska przyrodniczego Ojcowa oraz poszerzenie wiedzy na temat możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wzmocniona została w ten sposób otwartość młodzieży na różne formy kultury, oraz  zasady ochrony środowiska naturalnego jak również umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
Drugą częścią wyjazdu była wizyta w Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie, której celem było tematyczne zaktywizowanie i dalsza edukacja wolontariuszy dotyczącej współczesnej medycyny.
Projekt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach. Zadanie sfinansowano ze środków Miasta Gliwice na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie „turystyki i krajoznawstwa”.

 
Dziękujemy naszym sponsorom:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834