facebook
       
 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 
Więcej >>

 

 

 

Wydarzenia

   
 

Hospicjum się rozbudowuje

"Koncepcja rozbudowy i modernizacji budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach"

Autorzy pracy:
prof. arch. Jerzy Witeczek oraz arch. Aleksandra Witeczek z Pracowni Architektonicznej arch. Jerzy Witeczek ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 Gliwice.

 

Agenda Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Stowarszyszenia...

Agenda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum " w Gliwicach
na dzień 30 czerwca 2016 godz. 16:00.

1. Przywitanie przybyłych Członków Stowarzyszenia przez Prezesa Zarządu
    i stwierdzenie kworum.

2. Wybór członków Prezydium.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Wybór Protokolanta.

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6, Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach.

8. Głosowanie uchwały dot. zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach

9. Wolne wnioski i dyskusja.

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Wyniki obrad sądu konkursowego

W dniu 09.05.2016 odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego ,,Konkursu ograniczonego realizacyjnego za zaproszeniami na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach", w wyniku obrad Sądu konkursowego wybrano do realizacji i zawarcia umowy o prace projektowe w trybie zlecenia z wolnej ręki pracę nr 1, której autorami są: arch. Jerzy Witeczek oraz arch. Aleksandra Witeczek z Pracowni Architektonicznej arch. Jerzy Witeczek ul. Kłodnicka 16/8, 44-100 Gliwice.

Ponadto autorami prac nie nagrodzonych są:
1. Praca nr 2: Atelier 7 Sp. z o.o., ul. Kłodnicka 16, 40-702 Katowice
2. Praca nr 3: SAR Sp. z o.o. ul. Warszawska 17/5, 40 - 009 Katowice W związku z wysokim poziomem wszystkich prac zarówno w warstwie funkcjonalnej i formalnej serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za włożoną pracę oraz wykazaną inwencję projektową.

Pliki do pobrania

  1. Protokół z postępowania  [PDF]
  2. Zalecenia pokonkursowe do pracy [PDF]

Ojców. Szlakiem kultury, przyrody, zdrowia

W sobotę 30 maja br. został zorganizowany wyjazd studyjny w ramach projektu „Ojców. Szlakiem kultury, przyrody, zdrowia”. Jego celem było zwiększenie aktywności turystycznej wolontariuszy, poznanie środowiska przyrodniczego Ojcowa oraz poszerzenie wiedzy na temat możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wzmocniona została w ten sposób otwartość młodzieży na różne formy kultury, oraz  zasady ochrony środowiska naturalnego jak również umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
Drugą częścią wyjazdu była wizyta w Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie, której celem było tematyczne zaktywizowanie i dalsza edukacja wolontariuszy dotyczącej współczesnej medycyny.
Projekt został zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach. Zadanie sfinansowano ze środków Miasta Gliwice na wspieranie realizacji zadania publicznego w dziedzinie „turystyki i krajoznawstwa”.

 
Dziękujemy naszym sponsorom:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach
ING Bank Śląski I O/Gliwice     22 1050 1285 1000 0002 0211 5374    KRS: 0000001834